0512 54 50 42
Team

Team

Team
100%
min
62%
Ons team

Kernteam
Het Kernteam van de Spreng bestaat uit de directeur, onderbouwcoördinator, bovenbouwcoördinator en de IB’er. De directeur is voorzitter en eindverantwoordelijk. Het kernteam heeft als taak alle onderwijskundige, organisatorische en coördinerende aspecten die het functioneren van de school aangaan en verbeteren en te bespreken. De bouwcoördinatoren vertegenwoordigen de bouw en denken mee over beleidsmatige en actuele ontwikkelingen op school. Zij hebben een ondersteunende en adviserende taak.

Groepsleerkrachten
Binnen de school werken wij met 13 groepsleerkrachten. Naast de taak als leerkracht vervullen een aantal leerkrachten extra taken zoals de taalcoördinator (Laura Kramer), I-coach (Niels van Wingerden), specialist onderwijskundige zaken/directeur (Johanna Numan), leescoördinator (Maureen Zuidersma), IB’er (Cécile Kuipers) en rekencoördinator (Ymkje Luimstra). Voor specialistische hulp is er 1 dag in de week een orthopedagoog aanwezig en een logopediste. Daarnaast is er een leerkracht ondersteuner en een klasse assistent op de school aanwezig. Ook is er een conciërge en is er een dag een secretaresse beschikbaar.

Een vijftal personeelsleden heeft de cursus bedrijfshulpverlening gevolgd. Zij zijn onze eerste hulp bij ongelukken en calamiteiten.

Vervanging bij ziekte leerkrachten
Het is van belang te weten dat er alles aan gedaan zal worden, vervanging te vinden. Om te voorkomen dat kinderen naar huis gestuurd moeten worden, heeft de school een vervangingsprotocol opgesteld. Als er echt geen vervanging geregeld kan worden, lossen we dit in ieder geval de eerste dag intern op. Schoolgids 2022-2023 ‘De Spreng’, een bron van ontwikkeling! 10 In de praktijk kan dat betekenen, dat we groepen samenvoegen of dat we een groep opsplitsen, werk meegeven en kinderen over de andere groepen verdelen. Mocht het nodig zijn een klas naar huis te sturen, dan hoort u dat een dag van tevoren.

De samenstelling van ons team:

Groep 1

Miranda Postmus (ma,di,woe) en Esther Noorduin (do,vrij)

Groep 2

Marjan Nieuwenkamp (ma,di) en Annet de Jong (woe,do,vrij)

Groep 3

Ymkje de Beer (ma,do,vrij) en Milja Lip (di,woe)

Groep 4

Maureen Zuidersma (ma,di) en Laura Kramer (woe,do,vrij)

Groep 5

Marije de Moor (ma,woe,do,vrij) en Dennis van Ellen (di)

Groep 6

Niels van Wingerden (ma t/m vrij)

Groep 7

Berber Dijkstra (ma,di,do,vrij) en Dennis van Ellen (woe)

Groep 8

Arnaud Donker (ma t/m do) en Dennis van Ellen (vrij)

Directie

Johanna Numan

Intern Begeleider

Cecile Kuipers

Onderwijsassistenten

Lisa Jonker en Emillia de Roos