0512 54 50 42
Missie en visie

Missie en visie

Missie en visie
100%
min
100%
Klik om scroll te activeren

Missie en visie

Visie op onderwijs

Relatie

Op de Spreng werken wij samen met de kinderen aan een goede relatie onderling. Een goede relatie tussen ouders en school vinden wij even belangrijk. Deze relatie tussen kind, ouder en school komt tot stand door middel van wederzijds vertrouwen, respect en een open houding naar elkaar. (Kanjertraining, ouderbetrokkenheid, samenwerken).

Ontwikkeling

Ieder kind is verschillend en daar houden wij op De Spreng rekening mee. We sluiten aan op de onderwijsbehoefte van elk kind door het creëren van een rijke speel- en leeromgeving binnen en buiten de school. Zo willen wij de talenten en kwaliteiten van de leerlingen tot ontplooiing brengen. Kinderen komen tot leren als ze zich veilig voelen (Hoofd/ hart en handen).

Eigenaarschap

Het kind zal zeggen: ‘’Dit kan ik al’’ en dat geeft zelfvertrouwen. Op basis van goede relaties en zelfvertrouwen kan het kind veel werk zelfstandig uitvoeren. We maken ze verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

Identiteit

Ieder kind is welkom op De Spreng. Eenieder mag zichzelf zijn in verbondenheid met de omgeving. Het christelijk geloof is de basis voor onze normen en waarden.

Visie op leren

Deze tools gebruiken wij om samen met de kinderen hun leerproces te bespreken en inzicht te krijgen in hun eigen leerproces, dat noemen wij ‘leren over leren’.

  • Concentreren
  • Niet opgeven
  • Samenwerken (coöperatief)
  • Nieuwsgierig zijn
  • Proberen
  • Je fantasie gebruiken
  • Jezelf blijven verbeteren
  • Genieten van het leren

Bovenstaande tools heten metacognitieve strategieën en die stellen wij centraal in ons onderwijs.

We verwachten dat kinderen en leerkrachten het beste in elkaar naar boven halen. Zodat kinderen en leerkrachten groeien in hun leerproces. Leerkrachten groeien in hun leerproces door cursussen en opleidingen te volgen (cursussen, opleidingen, methodes, handelingsplannen).

Binnen het leerproces is feedback geven en ontvangen een belangrijk onderdeel. Het is een wisselwerking tussen leerkracht, kind en ouder waarbij er op een respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan.

Ieder kind en leerkracht kan groeien in zijn ontwikkeling, fouten maken hoort erbij en daar leren we van. Dit noemen we growth mindset. Kinderen krijgen tools waarmee ze meer verantwoordelijkheid krijgen en eigenaar worden van hun eigen leerproces. Tijdens het samenwerken zoeken de kinderen samen naar een oplossing en leren van en met elkaar.

Nieuwsgierig zijn, kwalitatief goede instructie krijgen en plezier hebben in het leren zijn belangrijke voorwaarden om de kinderen te laten groeien in hun ontwikkeling. Door binnen en buiten de school een rijke, uitdagende speel- en leeromgeving te creëren zorgen wij ervoor dat iedereen zijn talenten en kwaliteiten kan ontwikkelen en inzetten.

Lees verder