0512 54 50 42

PCBO De Spreng | Christelijke basisschool Drachten

"Een bron van ontwikkeling"

PCBO De Spreng is een protestants-christelijke basisschool in Drachten. Onze inspiratie voor onderwijs en hoe we met elkaar omgaan halen wij dan ook uit het geloof. Dit komt terug in onze pedagogiek, didactiek en in de verschillende vak- en vormingsgebieden. De deur staat open voor iedereen , ongeacht godsdienstige of etnische achtergrond. U en jij bent van harte welkom.