0512 54 50 42

    PCBO De Spreng | Christelijke basisschool Drachten

    Een bron van ontwikkeling

    PCBO De Spreng is een protestants-christelijke basisschool in Drachten. Het geloof is de basis van ons handelen in de klas en hoe we met onze leerlingen omgaan. Iedereen is van harte welkom op onze school! Samen maken we er een gezellige school van.