0512 54 50 42

Adenium

PCBO De Spreng maakt samen met 31 scholen in smallingerland en Tytsjerksteradiel deel uit van onderwijskoepel Adenium. Wilt u meer over onze onderwijsorganisatie weten, bezoek dan de website.

PCBO De Spreng | Christelijke basisschool Drachten

Coöperatief Leren

Op de Spreng werken wij met de methode Coöperatief Leren. Coöperatief leren is een methode die gericht is op samenwerken. De klas wordt ingedeeld in kleine groepen leerlingen, in deze coöperatieve leergroepen moeten zij met elkaar discussiëren over de leerstof, elkaar uitleg en informatie geven, elkaar overhoren en elkaars zwakke kanten aanvullen. Kinderen leren zo niet alleen van de uitleg en de instructie van de leerkracht, maar ook van elkaar. Coöperatief leren heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van de leerlingen.

Door middel van allerlei verschillende samenwerkingsvormen (zowel in tweetallen als in kleine groepjes) in te zetten in de lessen van bijvoorbeeld rekenen, taal en spelling zijn de leerlingen betrokken bezig met de lesstof, leren ze van en met elkaar, want iedereen is bezig!

Kennismaken

Wilt u meer weten over onze mooie school, neem dan contact met ons op!