0512 54 50 42
Identiteit

Identiteit

Identiteit

Identiteit

De Spreng is een Protestant Christelijke Basisschool.

De Spreng is voor kinderen een bron van ontwikkeling. Onze inspiratie voor het voeden van deze bron halen wij uit ons Christelijk geloof. Vanuit dit geloof leren wij de kinderen mens te zijn. Bij dat ‘mens zijn’ is ‘respect’ een kernwoord. Respect voor anderen, voor de natuur, voor de spullen om je heen maar ook respect voor mensen die anders denken. Deze levensbeschouwing staat niet op zichzelf, maar is terug te vinden in onze pedagogiek, didactiek en in de verschillende vak- en vormingsgebieden. Vanuit deze identiteit willen wij, in samenspraak met ouders, de kinderen wegwijs maken in de maatschappij. Zij moeten leren om waarden en normen te herkennen en te hanteren, zodat zij zich kunnen ontplooien tot sociale mensen. Op deze manier kunnen ouders en school de kinderen steunen in hun ontwikkeling naar volwassenheid.

Wij werken met de methode Kind op Maandag, waaruit wij de verhalen uit de Bijbel vertellen en liederen zingen. Een paar keer per jaar hebben wij met de hele school gezamenlijke vieringen in de grote zaal van de school; met biddag en dankdag, bij de start van de adventstijd en de start van de 40 dagen tijd. Daarnaast beleven wij samen een kerstviering en een paasviering.

Wij zijn een gastvrije school. Kinderen met een andere godsdienstige of etnische achtergrond zijn van harte welkom. Bij aanmelding wordt van de ouders of verzorgers gevraagd de doelstelling van ons Christelijk onderwijs te onderschrijven of tenminste te respecteren. Van de kinderen wordt verwacht dat zij meedoen aan de activiteiten die horen bij onze identiteit.