0512 54 50 42
Raad van Kinderen

Raad van Kinderen

Raad van Kinderen
100%
min
33%
Raad van Kinderen

De school speelt een belangrijke rol in het leven van de kinderen. Zij denken na over hun school. Het is een belangrijk deel van hun ervaringswereld. Ze hebben ook een mening over wat er goed gaat op school en wat minder goed en over wat er allemaal kan veranderen.

Kinderen willen graag vertellen wat er bij hen leeft, hoe zij de dingen zien en ervaren. Ze wisselen graag van gedachten met anderen, zowel met andere kinderen als volwassenen over de wereld waarin zij leven en dus ook over de school.

Het vraagt tijd en gepaste aandacht om te horen wat kinderen te zeggen hebben. Basisvoorwaarde om mee te praten is dat we ook echt naar kinderen luisteren, dat ze zich `ondersteund' voelen om zich een mening te vormen en die te uiten.
Kinderen kunnen niet alleen zinvol meepraten over al wat hen ‘raakt'. Over sommige thema's willen ze ook echt meebeslissen. Ze brengen graag advies uit, zoeken graag mee naar een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. Al pratend horen zij de mening van anderen, toetsen hun eigen mening daaraan en leren die vervolgens bij te schaven.

Kinderen vertellen niet alleen graag hun ideeën, plannen en verwachtingen. Ze voeren ook graag mee uit. Zo ervaren ze dat ze echt meewerken aan hun school. Ze zien echt iets veranderen. Ze weten zich daar medeverantwoordelijk voor.
Dat laatste hoort bij democratisch samenleven. De wisselwerking tussen andersoortige deskundigen leidt tot respectvollere omgang met elkaar. Belangen en wensen van verschillende betrokkenen komen aan de oppervlakte. De school wordt zo tot democratisch terrein. Je wordt als kind niet alleen opgeleid, `klaargestoomd' voor later; je ontdekt er ook: “Samen respectvolle manieren van democratisch samenleven”. Initiatieven, projecten, regels en afspraken krijgen een democratisch draagvlak.

Raad van kinderen waarom?
• De Raad is een recht van kinderen.
• De Raad is een uiting van respect voor kinderen
• De Raad zorgt ervoor dat het reilen en zeilen op school aansluit bij de noden en behoeften van alle betrokkenen, en dus in kwaliteit toeneemt.
• De Raad stimuleert de betrokkenheid van kinderen.
• De Raad creëert een draagvlak voor beslissingen, afspraken, voorzieningen en activiteiten van de klas en de school.
• De Raad biedt volwassenen inzicht in de leefwereld van kinderen en omgekeerd.
• De Raad leert kinderen samenwerken en overleggen met volwassenen en omgekeerd.
• De Raad bevordert het zelfvertrouwen van kinderen, geloof in eigen kunnen.

Wat wij op school ook doen:
• Kring- en klassengesprekken
• Kinderen tevredenheids-enquête
• Openstaan voor kinderen met vragen en/of suggesties
• Samenwerken in de groep.
• Samenwerken aan projecten en thema's
• Samenwerken aan voorkoming pestgedrag d.m.v. de Kanjertraining.

Samenstelling:
• Twee kinderen uit groep 6, twee kinderen uit groep 7, twee kinderen uit groep 8