0512 54 50 42

Visie op onderwijs

Visie op onderwijs

Visie op onderwijs

PCBO De Spreng is een Protestants Christelijke Basisschool.

Ons geloof, onze christelijke overtuiging, ligt ten grondslag aan onze visie. Vanuit deze overtuiging leren wij de kinderen mens te zijn en hierbij is ‘respect’ het kernwoord. We hebben respect voor andere mensen en dieren, voor de natuur en voor de spullen om ons heen. Misschien nog wel het belangrijkste is dat we respect hebben voor mensen die anders denken dan wij. Deze visie komt terug in onze pedagogiek, didactiek en in de verschillende vak- en vormingsgebieden. Het maakt ons tot wie we zijn. Samen met u als ouder maken wij de kinderen wegwijs in de maatschappij. Ze moeten leren om waarden en normen te herkennen en te hanteren, zodat ze opgroeien tot sociale mensen. Zo werken we als school samen met ouders om de kinderen te steunen in hun ontwikkeling naar volwassenheid en bieden wij een bron van ontwikkeling.

Wij zijn een gastvrije school. Kinderen met welke godsdienst of etnische achtergrond dan ook zijn welkom. Bij aanmelding wordt van ouders/verzorgers gevraagd de doelstelling van ons christelijke onderwijs te onderschrijven of in ieder geval te respecteren. Van de kinderen wordt verwacht dat zij meedoen aan alle activiteiten die horen bij onze identiteit.

Onze Missie