0512 54 50 42

Moeders in gebed

Heeft u dat ook weleens, dat u zicht afvraagt hoe het nu echt met uw kind gaat? Wat beleeft het op school? Waar denkt hij of zij over na? Als ouder wilt u het beste voor uw kind en wilt u het voor gevaren en negatieve ervaringen beschermen. In de periode dat u ze nog thuis heeft, lukt dat ook aardig. Nu hij of zij op school zit, moet u uw kind loslaten. Dat kan soms best lastig zijn.

Een moeder in Amerika vond dit ook moeilijk. Omdat zij gelooft, had ze de behoefte om voor haar kind te bidden en dit ook samen met andere moeders/vaders van school te doen. Zo is de eerste gebedsgroep van Moeders in gebed ontstaan. Dit is uitgegroeid tot een groot netwerk van gebedsgroepen over de hele wereld. Ook voor de Spreng is al jaren een gebedsgroep actief. Deze is aangesloten bij ‘Moeders in gebed Nederland’.

De moeders van de gebedsgroep bidden voor punten die de school, de kinderen en de andere ouders bezighouden. Ze komen om de week op woensdagochtend bij elkaar bij een van de moeders thuis en brengen alle kinderen en leerkrachten in gebed bij de Vader in de Hemel.

Als u vragen heeft of de groep wilt komen versterken, dan kunt u contact opnemen met Rennie de Boer (512127)

Gebed van een moeder

O Heer, m'n kinderen
ik kan ze niet beschermen
ze gaan hun eigen weg
wilt U zich over hen ontfermen?

Wilt U hen steeds weer gadeslaan
overal, op al hun wegen
ik kan niet met hen medegaan
ik moet ze nu uit handen geven.

Als ze de verkeerde keuzes maken
wilt U ze toch weer dragen
Uw liefde aan hen blijven geven
ook als ze er niet om vragen?

En als ze U de rug toekeren
wilt U geduldig blijven kloppen
op de deuren van hun hart
ook als U niet wordt verwacht?

Dank U Heer, U bent hun Vader
zelfs al lijkt het of U talmt
ook al zullen stormen woeden
niemand rooft ze uit Uw hand.

(www.myplaceofpeace.com)