0512 54 50 42

Onze missie

Onze missie

Ons doel is dat kinderen zich in een goed pedagogisch klimaat optimaal ontwikkelen. Wij heten kinderen welkom vanuit onze christelijke identiteit en bieden ze een veilige en betrokken omgeving. Deze veiligheid en betrokkenheid delen ze vervolgens ook met elkaar. In die sfeer kunnen kinderen zich ontplooien en opgroeien tot sociale en respectvolle volwassenen die zelfstandig de maatschappij ingaan. De ringen in ons logo, die steeds groter worden, symboliseren deze groei in vorming en ontwikkeling. We houden hierbij uiteraard rekening met de mogelijkheden van ieder kind.

Vanuit onze visie en missie bouwen we iedere dag weer aan goed onderwijs waarbij de volgende bouwstenen van fundamenteel belang zijn:


Respect

 • Voorbeeldrol voor leerkracht/volwassene
 • Rekening houden met verschillen tussen mensen
 • Aandacht en begrip voor elkaar
 • Om elkaar denken


Enthousiasme

 • Altijd jezelf mogen zijn
 • Bevlogenheid (passie)
 • Leren is leuk!
 • Positief werken
 • Een goed humeur stimuleren
 • Motiveren door variërende werkvormen
 • Interesse voor kinderen én ouders/verzorgers
 • Inbreng van kinderen stimuleren


Vertrouwen

 • Kinderen serieus nemen
 • Empathie tonen
 • Vertrouwen uitstralen en dus geven
 • Ook als leerkracht excuses maken als je iets niet goed deed


Verantwoordelijkheid

 • Verantwoordelijkheid nemen voor wat je wel of juist niet doet
 • Begrijpen dat je altijd de keuze hebt om iets wel of niet te doen
 • Rentmeesterschap voor onze aarde
 • Geven en nemen bespreekbaar maken
 • Een veilige plek bieden met regel en regelmaat
 • Zelfdiscipline


Kennisoverdracht

 • Bron; de Bijbel
 • Ieder kind ontwikkelt in eigen tempo, naar eigen aard en aanleg
 • DIM (Directe Instructie Model) (link naar meer info over dit model)
 • Groepsplannen
 • Leren en lesgeven is een voorrecht
 • Toekomstgericht
 • Keuze van het lesmateriaal: Coöperatief leren, Kanjertraining e.d.


Verschillen / Talenten

 • Talenten gebruiken op een veilige en prettige manier
 • Inzetten van de arrangementen
 • Succeservaringen creëren voor kinderen die extra aandacht nodig hebben
 • DIM (Directe Instructie Model) (link naar meer info over dit model)
 • Levelwerk
 • Prestaties van een IA kind zijn net zo waardevol als die van een TA kind
 • Telkens op zoek naar de zone van de naaste ontwikkeling
 • Respect hebben voor elkaars verschillen